Condicions generals

 1. IDENTITAT DEL TITULAR DE LA PÀGINA WEB
 2. En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), l’informem que el titular del domini de la biblioteca virtual de continguts audiovisuals digitals eFilm Illes Balears correspon a Illes Balears, Plaça Salvador Seguí, 1-9 08001 Barcelona amb NIF. S-0811001-G.

  Per a qualsevol consulta, pot contactar mitjançant eFilm Illes Balears a l’adreça de correu electrònic ..

  En el marc de les seves activitats, eFilm Illes Balears és l’encarregat del préstec electrònic de continguts audiovisuals digitals. Les condicions generals d’ús, detallades en aquest document, regulen les relacions entre qualsevol persona que utilitzi el lloc web . i eFilm Illes Balears, i que d’ara endavant serà designat com a “usuari”.

  Aquestes condicions generals d’ús són les úniques aplicables i substitueixen a qualsevol altra condició, excepte derogació prèvia, expressa i escrita. eFilm Illes Balears pot veure’s obligat puntualment a modificar algunes de les disposicions de les seves condicions generals, per la qual cosa és necessari tornar-les a llegir abans de cada visita a eFilm Illes Balears. Cada ús del lloc web està regulat per les condicions generals aplicables en la data del préstec i hauran de ser acceptades per l’Usuari després d’haver-les llegit.

 3. ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB
 4. L’accés a eFilm Illes Balears per part dels usuaris és lliure i gratuït. Tot i això, per accedir als continguts oferts per la pàgina, l’usuari haurà d’estar subscrit a la Xarxa de Biblioteques Municipals de Illes Balears, tenir com a mínim quinze anys i acceptar les condicions de servei.

  L’usuari és obligat a utilitzar els continguts de eFilm Illes Balears de conformitat amb el previst a la llei, en aquest Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic. Igualment, l’usuari s’obliga a no utilitzar els serveis subministrats per eFilm Illes Balears amb finalitats o efectes il·lícits o contraris a la llei o al contingut d’aquest Avís Legal, lesius pels interessos o drets de tercers, o que puguin danyar, inutilitzar o deteriorar eFilm Illes Balears o impedir un normal gaudiment del lloc web per part dels altres usuaris.

  D’igual manera, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra manera, danyar les dades, programes o documents electrònics i d’altres que es trobin a eFilm Illes Balears.

  L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals eFilm Illes Balears subministra el servei, així com a realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes.

  L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls Active X o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que provoquin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics d’eFilm Illes Balears o de tercers.

 5. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS
 6. El present Avís Legal té per objecte regular l’accés, navegació i ús d’eFilm Illes Balears, que posa a disposició del públic, així com totes les responsabilitats derivades de l’ús del seu contingut. L’accés o l’ús d’eFilm Illes Balears per un tercer li atribueix la condició d’usuari i suposen l’acceptació plena per part d’aquest usuari de totes i cadascuna de les condicions que s’incorporen en aquest Avís Legal.

  Abans d’utilitzar els serveis específics subministrats per eFilm Illes Balears, l’usuari haurà de llegir atentament les condicions particulars corresponents creades amb aquesta finalitat. L’ús d’aquests serveis específics implica l’acceptació de les condicions particulars que els regulen en la versió publicada per eFilm Illes Balears en el moment en què es produeixi aquest ús.

 7. POLÍTICA SOBRE LES DADES PERSONALS
 8. A efectes del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, així com en el R.D. 1720/2007 del 21 de desembre pel qual s’aprova el reglament que es desenvolupa a la L.O. 15/1999, Illes Balears informa als usuaris que les dades personals obtingudes a eFilm Illes Balears seran recollides, i s’obliga a tractar aquestes dades de manera confidencial i de conformitat amb el contingut del text legal esmentat anteriorment, amb l’única finalitat de realitzar la prestació del servei i el lliurament del producte. Aquestes dades s’incorporaran al fitxer de dades de caràcter personal corresponent, creat per i sota la responsabilitat d’eFilm Illes Balears.

  En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, els clients i usuaris d’eFilm Illes Balears poden exercitar en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals, comunicant-ho per escrit a: Illes Balears, Plaça Salvador Seguí, 1-9, 08001 Barcelona o bé mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça ., on indicaran el nom i cognoms, usuari i correu electrònic amb el qual es van donar d’alta i adjuntant en els dos casos una fotocòpia del DNI de l’usuari o client.

 9. OBFSERVACIONS DE L'USUARI
 10. L’usuari garanteix que la informació, material, continguts o observacions que no siguin les seves pròpies dades personals i que siguin facilitats a eFilm Illes Balears, no infringeixen els drets de propietat intel·lectual de tercers, ni cap altra disposició legal. La informació, materials, continguts o observacions que l’usuari faciliti a eFilm Illes Balears es consideraran no confidencials, reservant-se eBiblioCat el dret d’utilitzar-les de la manera que consideri més adequada.

 11. MECÀNICA I CONDICIONS DEL PRÉSTEC I VISIONAMENT DELS AUDIOVISUALS
  1. Condicions especials pel préstec d’audiovisuals de codi carabassa
  2. El proveïdor de continguts d’audiovisuals amb el codi carabassa COMUNIDAD FILMIN S.L. actua com a aliat de la plataforma eFilm. La seva tecnologia permet el visionament d’audiovisuals en streaming dels títols del catàleg d’eFilm Illes Balears amb codi carabassa a través de la seva plataforma vinculada.

   Per realitzar el visionament dels audiovisuals de codi carabassa, l’usuari de la biblioteca ha de crear prèviament un compte i iniciar sessió a FILMIN. Per realitzar aquesta alta serà necessari facilitar una adreça de correu electrònic i una contrasenya, acceptant les condicions legals i de privacitat que COMUNIDAD FILMIN S.L. exigeix per registrar-se a la seva plataforma.

   Un cop realitzada l’alta de l’usuari i iniciada la sessió a la plataforma vinculada a COMUNIDAD FILMIN S.L., s’insereix el codi proporcionat per eFilm Illes Balears per poder visionar el contingut. Això implicarà l’acceptació de les condicions d’ús, la política de privacitat i les condicions de contractació de COMUNIDAD FILMIN S.L.

  3. Condicions especials pel préstec d’audiovisuals de codi violeta
  4. Per realitzar el visionament dels audiovisuals de codi violeta, l’usuari de la biblioteca només ha d’escollir l’audiovisual que vulgui visionar i seleccionar el préstec, en aquest moment a la plataforma eFilm Illes Balears apareixerà a la mateixa pantalla un botó per visualitzar el contingut.

 12. Règim de responsabilitat
  1. Responsabilitat per l’ús d’eFilm Illes Balears
  2. L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar l’ús d’eFilm Illes Balears, i queden completament exonerats eFilm Illes Balears, treballadors i representants, de qualsevol tipus de responsabilitat que es pugui derivar de les accions dutes a terme per l’usuari.

   L’usuari és l’únic responsable en cas de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra eFilm Illes Balears, basades en l’ús realitzat per l’usuari d’eFilm Illes Balears. En aquest cas, l’usuari es farà responsable dels costos, despeses i indemnitzacions que siguin imputats a {{ propietariao }} amb motiu de les reclamacions o accions legals detallades anteriorment.

  3. Responsabilitat pel funcionament de la Web
  4. eFilm Illes Balears no es fa responsable de les interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, averies telefòniques o desconnexions que pugui patir el sistema electrònic, motivat per causes alienes a la voluntat d’eFilm Illes Balears.

   Igualment, eFilm Illes Balears declina qualsevol responsabilitat que es pugui derivar del retard o bloqueig en el funcionament d’eFilm Illes Balears, causat per deficiències o sobrecàrrega a les línies telefòniques o d’internet, així com danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes.

   Illes Balears podrà suspendre temporalment i sense avís previ, l’accessibilitat a eFilm Illes Balears amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

  5. Responsabilitats pels enllaços
  6. Els enllaços presents a . i a eFilm Illes Balears poden reenviar l’usuari a altres llocs web gestionats per tercers.

   En aquest cas, la Xarxa de Biblioteques de Illes Balears no es fa responsable de la informació que es trobi fora d’eFilm Illes Balears, ja que la funció d’aquests enllaços que apareixen és únicament la d’informar l’usuari de l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema en concret.

   La Xarxa de Biblioteques de Illes Balears no es farà responsable del funcionament d’aquests enllaços, ni del contingut dels mateixos ni dels perjudicis que l’usuari podria patir per la visita a aquests enllaços.

 13. PROPIETAT INTEL-LECTUAL I INDUSTRIAL
 14. Tots els continguts d’eFilm Illes Balears, a no ser que s’indiqui el contrari, són de titularitat exclusiva del seu corresponent proveïdor i eFilm Illes Balears garanteix tenir autorització expressa per atorgar aquests continguts en nom seu, amb caràcter enunciatiu i en cap cas limitador, el disseny gràfic, codi font, logotips, textos, gràfics, il·lustracions o fotografies.

  eFilm Illes Balears disposa d’autorització per part del proveïdor d’explotació de tots aquells elements comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe.

  La visita a eFilm Illes Balears no implica en cap cas la concessió de cap mena de llicència o autorització d’ús personal a favor de l’usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb les biblioteques i els serveis que ofereixen.

  Per això, l’usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procés de la totalitat o una part dels continguts d’eFilm Illes Balears constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial del titular de la web o del titular dels continguts.

 15. MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS D’ÚS
 16. eFilm Illes Balears es reserva el dret de modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment i sense notificació prèvia aquest Avís Legal. L’usuari quedarà obligat automàticament per l’Avís Legal que es trobi vigent en el moment en què accedeixi a eFilm Illes Balears, raó per la qual haurà de llegir periòdicament aquest Avís Legal.

 17. LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JURISDICCIONAL
 18. En cas de qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació d’aquest Avís legal, els jutjats i tribunals que, en el seu cas, coneguin aquest assumpte, seran els que disposin la normativa legal aplicable a la matèria de jurisdicció competent, a la qual s’atén, tractant-se de consumidors finals, al lloc de compliment de l’obligació o al del domicili de l’usuari.

  En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, ambdues parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Madrid (Espanya).

 19. PUBLICITAT
 20. Una part de la web . pot allotjar continguts publicitaris o estar patrocinada. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables del material remès per la seva inclusió, obligant-se al compliment de les lleis que puguin ser d’aplicació. En cap cas, la Xarxa de Biblioteques de Illes Balears serà responsable d’error, inexactituds o irregularitats que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

  Els usuaris poden adreçar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inclosos en aquest lloc Web a la següent adreça de correu electrònic ..

 21. GARANTIES DEL PRODUCTE
 22. eFilm Illes Balears garanteix que pot proporcionar llicències d’ús dels seus productes, garantint igualment que les seves plataformes d’internet estan tècnicament preparades per a aquesta finalitat.

 23. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
 24. Aquestes condicions generals i particulars pels usuaris d’eFilm Illes Balears es regeixen per les disposicions legals espanyoles. Qualsevol controvèrsia que pugui sorgir d’aquestes es dirimirà enfront de la jurisdicció dels tribunals espanyols.